HELP
1. LAATST GEPUBLICEERD HOOFDSTUK
- klik om er heen te gaan
1. LAST PUBLISHED CHAPTER
- click to go there
2. VOLGEND HOOFDSTUK
- klik om er heen te gaan
2. NEXT CHAPTER
- click to go there
3. HUIDIG WEERGEGEVEN HOOFDSTUK
- klik om de boekenlegger (5) hier te leggen
3. CURRENT CHAPTER IN VIEW
- click to place the bookmark (5) here
4. VORIG HOOFDSTUK
- klik om er heen te gaan
4. PREVIOUS CHAPTER
- click to go there
5. BOEKENLEGGER - klik om er heen te gaan
- wordt automatisch op het hoogst bezochte hoofdstuk gelegd
- op het huidig weergegeven hoofdstuk te leggen met 3.
5. BOOKMARK
- click to go there
- automatically set to the highest visited chapter
- click on 3. to set it on the current chapter in view
6. HANDMATIGE HOOFDSTUK INVOER
- klik om een hoofstuknummer met het toetsenbord in te vullen ("0" is de omslag / titelpagina)
6. MANUAL CHAPTER SELECTION
- click to enter a chapter number with the keyboard
   ("0" is the cover / title page)