AmerikaansAmerican
Het aanbod aan coming-of-age romans en daaraan gerelateerde fictie in de hedendaagse Amerikaanse literatuur is zeer ruim. Elke selectie heeft een arbitraire component. Hier tien boeken die met elkaar de grote variatie binnen dit genre tonen.

De romans uit de jaren zeventig van Robert Newton Peck en Richard Yates vertegenwoordigen hier de continuïteit met de klassieken.
   Vervolgens richt ik het zoeklicht op drie nieuwe trends binnen dit genre. De eerste betreft het geslacht van de hoofdpersoon. In de voetsporen van Harper Lee met een meisje als voornaamste personage traden onder meer Lois Lowry, Rebecca Wolff en John Green. Het imago van de coming-of-age roman als een verhaal over een jongen is allang achterhaald.
There is a proliferation of coming-of-age novels and related fiction in the contemporary American literature. Each selection inevitably becomes somewhat arbitrary. Here are ten books which together demonstrate the considerable variety within this genre.

Novels from the 1970s, written by Robert Newton Peck and Richard Yates, are selected to underscore the continuity with classical works.
   Then I turn to three new trends. One refers to gender. Lois Lowry, Rebecca Wolff and John Green have all followed in the footsteps of Harper Lee with a young woman as protagonist. The idea that a coming-of-age story is about a boy is since long outdated.
Robert Newton Peck, A Day No Pigs Would Die (1972). De dertienjarige Robert Peck woont op een afgelegen boerderij in Vermont in de vroege jaren twintig. Zijn familie behoort tot de Protestantse sekte 'Shakers' en zijn vader slacht varkens. Het bestaan op het platteland van New England is armoedig. De jonge Robert ontfermt zich over een biggetje dat hij 'Pinky' noemt en zo lang mogelijk tegen zijn vader probeert te beschermen. Het boek kreeg in de Verenigde Staten kritiek vanwege seksueel expliciet taalgebruik. In 1994 verscheen een vervolg, getiteld Thirteen-year old Robert Peck lives at a remote farm in Vermont in the early 1920s. His family belongs to the Protestant sect of the Shakers and his father makes a living from slaughtering pigs. Robert grows up in poverty. He adopts a piglet that he baptizes as 'Pinky' and that he tries to keep out of his father's hands as long as possible. This book stirred up much commotion in the United States because of its explicit sexual language. A sequel appeared in 1994 entitled A Part of the Sky.
Richard Yates, A Good School (1978)., vertaald als Een goede school (2014). William Grove, vijftien jaar oud, wordt kort na Pearl Harbor leerling aan een obscure kostschool in New England. Voor hem en zijn vrienden geldt het vooruitzicht dat ze zich na het eindexamen moeten melden bij de strijdkrachten. Bij de verwikkelingen onder de jongens op de kostschool speelt masturbatie een markante rol. Anders dan bij de meeste coming-of-age romans wordt een deel van het verhaal verteld vanuit het perspectief van de leraren. Shortly after Pearl Harbor, fifteen-year old William Grove becomes a student at an obscure boarding school in New England. Joining the armed forces is awaiting him and his classmates after graduation. Masturbation plays a significant part in the interaction among the boys at the boarding school. Unlike most coming-of-age novels, part of the story is told by William's teachers.
Lois Lowry, Number the Stars (1989), verfilmd in 2012. De jonge puber Annemarie Johansen woont tijdens de Duitse bezetting in Kopenhagen en raakt betrokken bij de vlucht van Deense Joden naar Zweden. Het verhaal is gebaseerd op historische feiten. Annemarie neemt actief deel aan de hulpacties omdat haar beste vriendin, Ellen Rosen, Joods is. Het boek werd in 1990 bekroond als een 'most distinguished contribution' aan de Amerikaanse literatuur voor kinderen. Door de thematiek van verzet en volwassenwording richt het zich echter ook tot een volwassen publiek. De titel verwijst naar de tekst van een psalm. made into a movie in 2012. The young teenage girl Annemarie Johansen lives in Copenhagen during the German occupation. She gets involved in helping Jewish refugees get to Sweden. The novel is based on historical facts. Annemarie's participation is emotionally charged as her best friend, Ellen Rosen, is Jewish. This novel was in 1990 awarded as a 'most distinguished contribution' to American fiction for children. Yet, the serious theme and the process of coming-of-age make the story suitable for an adult audience as well. The title refers to a religious hymn.
Rebecca Wolff, The Beginners (2011)., vertaald als De beginners (2011). De vijftienjarige Ginger Pritt verveelt zich in haar saaie woonplaats in Massachusetts. Ze voelt zich aangetrokken tot een net gearriveerd echtpaar, Theo en Raquel Motherwell. Dit contact brengt een conflict met haar ouders met zich mee maar prikkelt tevens Gingers nieuwsgierigheid naar wie de nieuwkomers eigenlijk zijn. Dit is een van de weinige coming-of-age romans waar magische krachten een rol spelen. Ginger Pritt, who is fifteen, is fed up with life in her boring hometown in Massachusetts. She is intrigued by a newly arrived couple, Theo and Raquel Motherwell. This contact brings about a conflict with her parents. At the same time, she becomes curious whether the newcomers really are the persons they pretend to be. This is one of very few coming-of-age novels where magic plays a part.
John Green, The Fault in Our Stars (2012), vertaald als Een weeffout in onze sterren (2012), verfilmd in 2014. De zestienjarige Hazel Grace Lancaster is kankerpatiënt en ontmoet via een support groep de zeventienjarige Augustus Waters, van wie een been geamputeerd is. Ze krijgen een stormachtige liefdesrelatie, overschaduwd door de naderende dood. Tot de plot behoort een gezamenlijk bezoek aan een eigenzinnige, onaardige schrijver in Amsterdam. Het boek is opmerkelijk, niet alleen omdat het nu een mannelijke auteur is die over een jonge vrouw schrijft, maar vooral door de zware dramatische thematiek. De titel verwijst naar made into a movie in 2014. Sixteen-year old Lancaster suffers from cancer. Through a support group she gets to know Augustus Waters, who is seventeen and who has had one leg amputated. Their love relationship develops in the shadow of approaching death. The plot includes a visit to a weird, unpleasant writer in Amsterdam. This book is remarkable, not only because a male author is writing about a female, but also on account of the melodramatic theme. The title is a reference to Shakespeare.
Het tweede terrein waarop een zekere vernieuwing opgetreden is binnen dit genre, is dat van de homoseksualiteit. Toespelingen in die richting komen weliswaar voor bij de eerdere coming-of-age romans, bijvoorbeeld in Knowles' A Separate Peace. Expliciete verwijzingen lieten echter even op zich wachten. De romans van Stephen Chbosky en Karl Soehnlein worden hier als voorbeelden van deze nieuwe trend aangehaald. Overigens bevat veel homoliteratuur een coming-of-age component dat echter meestal in de schaduw staat van thema's zoals twijfels over een homoseksuele geaardheid of de aanvaarding daarvan. The second area, where we signal a tendency towards innovation, is that of homosexuality. The earlier coming-of-age literature regularly contains homo-erotic undertones like in A Separate Peace by John Knowles. But this theme has warranted a more explicit treatment as in the novels by Stephen Chbosky and Karl Soehnlein. It is worth noting that much gay fiction incorporates a coming-of-age element in the story which more often than not is overshadowed by matters such as doubts about and acceptance of a homosexual orientation.
Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower (1999), vertaald als De belevenissen van een muurbloem (2011), verfilmd in 2012. Charlie is een verlegen, introverte jongen van vijftien jaar die in de jaren negentig leerling is op een middelbare school in Pittsburgh. Hij heeft twee vrienden die iets ouder zijn, van wie de jongen, Patrick, er een geheime homoseksuele relatie op nahoudt, terwijl het meisje, Sam, een bruut vriendje heeft. Na tal van emotionele verwikkelingen raakt Charlie overspannen. Uiteindelijk heeft hij vrede met zijn leven en verleden. Het boek werd door sommige scholen in de Verenigde Staten uit de bibliotheek verwijderd vanwege de homoseksuele thematiek. a movie in 2012. Charlie is a shy, introvert boy of fifteen in the 1990s attending high school in Pittsburgh. He has two older friends, Patrick, who has a secret gay relationship, and Sam whose boyfriend is a brute. Charle suffers a nervous breakdown after a number of emotional ups and downs. In the end, however, he regains his stability and finds peace with his life and the world. The novel was removed from some school libraries in the United States because of the gay theme.
Karl Soehnlein, The World of Normal Boys (2000). Het verhaal speelt zich af in New Jersey in de late jaren zeventig. De hoofdpersoon, Robin MacKenzie, realiseert zich reeds op dertienjarige leeftijd dat hij anders is dan andere jongens. Hij raakt bevriend met een leeftijdgenoot, Scott Schatz, uit een ruig milieu. Een noodlottig ongeval doet zich voor in Robins familie met verstrekkende gevolgen voor het hele gezin. In 2010 verscheen een vervolg, getiteld Robin and Ruby, waarin Robin, inmiddels twintig jaar oud en een zelfbewuste homo, veel met zijn zuster Ruby optrekt. The story unfolds in New Jersey in the late 1970s. The protagonist, Robin MacKenzie, already at the age of thirteen realizes that he is different from other boys. He hangs out with another teenage boy, Scott Schatz, with a rough family background. Robin's family is struck by a fatal accident with repercussions for the entire family. A sequel appeared in 2010, entitled Robin and Ruby, in which Robin figures as a self-confident gay man of twenty who is very close to his sister Ruby.
Bij een derde recente trend gaat het om het spanningsveld tussen prestatiedrang en gevoelens onder tieners in de hedendaagse Amerikaanse samenleving. Voorbeelden daarvan zijn de roman van Tim Tharp (bekend van de verfilming) en van Chad Harbach (dat meer bekendheid verdient). A third, recent trend focuses on the tensions between achievement and affection for teenagers in contemporary American society. Examples include the novel by Tim Tharp (best known from the movie) and by Chad Harbach (which deserves to be known better).
Tim Tharp, The Spectacular Now (2008), film in 2013. Sutter is ogenschijnlijk de ideale achttienjarige high school-student maar een zwakke kant van hem is zijn overmatige drankgebruik. Door zijn romance met de aparte Aimee komt hij voor onverwachte uitdagingen te staan waar hij veel van leert. movie picture in 2013. Sutter is on the surface the ideal eighteen-year old high school student. His weak spot is excessive drinking. His love story with the unconventional Aimee confronts him with unexpected challenges from which he learns a great deal.
Chad Harbach, The Art of Fielding (2011), in het Nederlands vertaald als De kunst van het veldspel, filmversie naar verluidt in voorbereiding. De zeventienjarige Henry Skrimshander is de ster baseball speler voor een college in de Midwest. Hij ondervindt hoe moeilijk het is om succes vast te houden en raakt bovendien betrokken bij ingewikkelde persoonlijke relaties. De lezer blijft hopen dat hij er iets van leert. Het verhaal wordt voor een deel uit het perspectief van andere personages verteld. Een heel sterk boek. film version apparently in preparation. Seventeen-year old Henry Skrimshander is the star baseball player on the team of a small college in the Midwest. He encounters the challenge of continuous success and gets involved in a number of complicated relationships. The reader keeps wishing he'll grow from the experience and make it. Interestingly, the story is partly told from the perspective of adjoining characters. A strong read.
Onlangs werden drie uitgesproken eigentijdse romans toegevoegd aan de Amerikaanse coming-of-age literatuur. Ondanks de recent toenemende variatie, is in alle drie romans de hoofdpersoon een gevoelige, sympathieke jongen van zeventien. Er is drama volop. In 13 Reasons Why grijpt het plot terug op een recente zelfdoding in de naaste omgeving van de hoofdpersoon. In What Dies in Summer wordt een moord opgelost en in Love, Simon komt de hoofdpersoon uit de kast als homo. Twee van deze boeken zijn nu al verfilmd. Recently three highly contemporary novels were added to American coming of age literature. Notwithstandig increasing variation in recent years, the protagonist is in all three novels pictured as a sensitive, likeable boy of seventeen. There is surely sufficient drama in these stories. 13 Reasons Why is all about a suicide in the immediate circle of friends of the protagonist. A murder is solved in What Dies in Summer. In Love, Simon the main character experiences his coming out of the closet as a gay man. Two of the three novels have already been turned into movie versions.
In 13 Reasons Why door Jay Asher (2007, Nederlandse vertaling 2010, tv-serie 2017) krijgt de introverte zeventienjarige Clay Jensen dertien cassettebandjes in de schoot geworpen. Op de bandjes vertelt zijn klasgenote Hannah wat aan haar zelfmoord voorafging. Clay luistert de bandjes onder stijgende verbazing af. Het verhaal op de cassettebandjes bestrijkt het hele scala aan dramatiek in het wereldje van Amerikaanse tieners: pesterijen, problemen thuis, verraad in vriendschap, seksuele aanrandingen. Clay raakt flink overstuur maar vindt uiteindelijk zijn evenwicht terug. Het is een heel beslissend moment in zijn volwassenwording. Een indrukwekkend boek dat geen lezer onberoerd laat. Zie tevens The introvert seventeen-year-old Clay Jensen in 13 Reasons Why by Jay Asher (2007, movie 2017) suddenly receives thirteen tapes containing the story of what preceded the suicide of his classmate Hannah. Clay listens to the tapes in increasing alarm. The story on the tapes covers the entire range of drama in the protected world of American teenagers: bullying, problems at home, betrayal in friendship, sexual abuse. Clay gets upset and confused, but eventually he comes to grips with it all. It is for him a decisive moment in the process of becoming an adult. An impressive novel that does not leave the reader unaffected. See also Blog 44.
De zeventienjarige 'Biscuit' in What Dies in Summer door Tom Wright (2012, Nederlandse vertaling uit 2012: "Wat de zomer niet overleeft") heeft een bijzondere gave om dingen te zien die voor anderen verborgen blijven. Samen met zijn volle nicht, die bij hem in huis bij hun grootmoeder woont, struikelt hij over het lijk van een vermoord meisje. De weg naar de oplossing van de moord biedt een huiveringwekkend staalkaart van geweld in een naar binnen gekeerde samenleving op het platteland in de Verenigde Staten. Het misdaadplot gaat vergezeld van een aandoenlijk verhaal over de eerste liefde. Een opmerkelijk en intrigerend debuut. Zie tevens In What Dies in Summer by Tom Wright (2012), a boy of seventeen nicknamed Biscuit has the extraordinary capacity of being able to see things that others do not see. Together with his cousin, who is also living with their grandmother's, he stumbles over the corpse of a murdered girl. The process of solving the murder offers a virtual shopping list of violence permeating a closed-off rural community in the United States. The plot of finding the murderer is accompanied by a charming account of first love. This novel is a remarkable and intriguing debut. See also Blog 46.
Uit de kast komen als homo is het hoofdthema in de aardige coming-of-age roman Love, Simon door Becky Albertalli (oorspronkelijk onder een iets andere titel in 2015, Nederlandse vertaling in 2016, verfilmd in 2018). Simon Spier, binnenkort zeventien, bouwt via e-mail een anonieme vriendschap op met een jongen die ook homo is en ook nog niet klaar om daarvoor uit te komen. Simon weet alleen dat ze op dezelfde school zitten. Hun coming-out wordt door omstandigheden versneld. Voor Simon betekent dit een enorme stap vooruit in zijn volwassenwording. Bijna tot het laatst blijft hij – én de lezer – raden naar de identiteit van de anonieme vriend op het internet. Coming out of the closet as a gay forms the main theme of the enchanting novel Love, Simon by Becky Albertalli (2015, as Simon vs the Homo Sapiens Agenda, movie in 2018). Simon, going on seventeen, develops an anonymous friendship via e-mails with a boy, who is also gay and also not yet ready to admit that to anyone. Simon only knows they are students at the same school. Their coming-out is accelerated by circumstances. For Simon this means an enormous step forward on his way to adulthood. Almost up to the very end, both he and the reader keep guessing about the identity of the anonymous friend on the internet.